*
  • Coronavirus COVID-19
   Coronavirus COVID-19

  Coronavirus Covid-19

  Beste collega,

   

  de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het uitbreken van het Coronavirus tot een pandemie uitgeroepen. Omdat wij onze medewerkers en iedereen met wie wij samenwerken een gezonde en veilige omgeving willen bieden, heeft dit onderwerp bij G&S project de hoogste prioriteit. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet. Er is geen reden tot paniek, maar wel de noodzaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Voor onze activiteiten volgen wij uiteraard de instructies en richtlijnen van het kabinet en van het RIVM. Hierdoor zijn binnen G&S project strikte maatregelen van kracht, waarbij onze inzet is om de dienstverlening aan onze opdrachtgevers en de goede samenwerking met onze ketenpartners te waarborgen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deze richtlijnen naleven om zo verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, te voorkomen dat collega’s ziek worden en ervoor te zorgen dat onze projecten volgens planning verlopen. Tot nader order gelden de onderstaande maatregelen op ons kantoor, en al onze projecten en contractlocaties.

   

  Werklocatie

  Kantoor:

  • Medewerkers met kantoorfuncties zijn verzocht om, waar dit mogelijk is, vanuit huis te werken;
  • Medewerkers mogen geen kantoren bezoeken anders dan hun eigen kantoor;
  • Bekende hygiënemaatregelen in acht nemen, zoals onder andere: regelmatig handen wassen,houden van elkaar (minimaal 1,5m);
  • geen handen schudden, hoesten en niesen in de binnenkant van je ellenboog, ruime afstand
  • Beperken van sociale contacten.

   

  Project en/of contractlocatie:

  • Medewerkers mogen, indien strikt noodzakelijk, zeer beperkt een projectlocatie en/of contractlocatie bezoeken, opnames minimaal noodzakelijk uitvoeren, anders dan op hun eigen projectlocatie;
  • Dringende intentie om met vaste ploegen op de projecten te werken en personele wisselingen te voorkomen, dan wel tot een minimum te beperken;
  • Bekende hygiënemaatregelen in acht nemen, zoals onder andere: regelmatig handen wassen,houden van elkaar (minimaal 1,5m);
  • geen handen schudden, hoesten en niesen in de binnenkant van je ellenboog, ruime afstand
  • Vermijden van sociale contacten door spreiding van schafttijden;

   

  Zakelijke interne en externe bijeenkomsten

  Wij hebben daarnaast opgedragen alle interne en externe evenementen, meetings (met onze klanten,

  onderaannemers/leveranciers en overige ketenpartners) en andere bijeenkomsten voor G&S project medewerkers en medewerkers die werkzaam zijn voor G&S project die uit verschillende locaties moeten

  komen, te annuleren. In plaats hiervan dienen, voor zover in te richten, zoveel mogelijk online-meetings te worden georganiseerd. Indien er in het geval van een business-kritische situatie een uitzondering gemaakt moet worden op bovengenoemde regels, dienen onze collega’s ten allen tijde toestemming van hun directie te vragen.

   

   

   

   

   

  Evaluatie maatregelen

  Elke dag vindt er een directie-overleg plaats om de actuele situatie rondom het Coronavirus opnieuw te bespreken en om te kijken of er aangescherpte maatregelen binnen G&S project nodig zijn.

  Deze maatregelen worden via diverse informatiekanalen intern gedeeld, en indien van toepassing ook

  extern gedeeld.

   

  Wij vertrouwen erop dat we dankzij onze gezamenlijke inzet de gevolgen van het Coronavirus zo

  beperkt mogelijk kunnen houden. Uiteindelijk gaat het om ieders gezondheid, de continuïteit van onze

  activiteiten en een stabiele samenleving.

   

  Indien er vragen zijn, neem dan contact op met William Snoeren en/of Eric de Krijger.

   

  Hartelijk dank voor jullie medewerking!

   

  Directie G&S project

   

   

  Corona regels op de bouwplaats

   

  Aanvullend op de maatregelen vanuit de directie van G&S project geven wij

  hierbij aanvullende richtlijnen voor op de bouwplaatsen;

   

  • De hygiëne maatregelen volgen
  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Geen fysiek contact, het aanraken van gezicht, ogen, mond en neus
  • Afstand van minimaal 1,5 m (ga bijvoorbeeld niet in de rij staan voor het
  • koffieapparaat)
  • Volgen van de richtlijnen van het RIVM
  • Start werkdag: direct op de werkplek en niet eerst in de keet
  • Voordat je gaat eten / koffiedrinken maak eerst je tafel schoon en maak
  • hem ook schoon voordat je weg gaat
  • Bij binnenkomst in de keet eerst je handen wassen
  • Voordat je de keet uitgaat ook eerst je handen wassen
  • Schaften in shift is nodig om te voldoen aan de hygiëne maatregelen
  • Mocht blijken dat schaften in de bouwkeet niet verantwoord is schaft
  • dan buiten of in je auto
  • Dag start en toolboxen alleen houden als hygiëne maatregelen
  • aangehouden kunnen worden. Anders in klein comité met de uitvoerder
  • Vergaderingen niet houden indien deze niet kritiek zijn
  • Geen heen en weer reizen tussen kantoor en projecten door
  • projectteams
  • Elke dag “controle” op verkoudheid, hoesten en niesen. Mensen die
  • deze symptomen vertonen aanspreken en naar huis sturen